TSDPP

Prejsť na obsah

Kontakty
Adresa:      
Tatranský správcovský dom s.r.o.
                        Popradskej brigády 748
                        058 01 Poprad

Prevádzka: Tatranský správcovský dom s.r.o.
                        Moyzesova 3368/25
                        058 01 Poprad
Pohotovostná služba: 0905 552 938

E-mail: tsdpp@tsdpp.sk

 Telefónne čísla
 
OddelenieVnútorná
linka
Priama telef.linka
1.Informátor1147160710
2.Sekretariát1047160710
3.Technicko - prevádzkový riaditeľ1037731431
4.Ekonomický riaditeľ1057731142
5.Oddelenie služieb1027731439
6.
Oddelenie nájomného, mzdová učtáreň
110,1117731752
7.Referát prevodu bytov1017731761
8.Právne oddelenie1127731750
9.Finančná učtáreň107,108 7731482

10.
Údržba byt. fondu, vodomery, investičné odd., BOZP, PO, CO1067896761
Návrat na obsah